Billogram's client funds account

Follow

Billogram is compliant with the law of Billogram följer lag 1944:181 om redovisningsmedel. Detta innebär att dina kontanta medel hålls avskilda från Billograms egna tillgångar och att i händelse av en eventuell konkurs har du därför separationsrätt till dem, det vill säga du har rätt att få ut dina pengar från konkursboet oavsett belopp. Mer information om klientmedelskonto finner du på Riksgäldens hemsida.

0 out of 0 found this helpful

Comments

0 comments

Article is closed for comments.