Bankuppgifter

Följ

För att vi ska kunna göra utbetalningar till er behöver ni ange era bankuppgifter.

För att registrera eller ändra bankuppgifter går ni till Företagsinställningar → Företagsuppgifter och ändrar konto under Utbetalning till.  

Det Bankgiro-, PlusGiro- eller kontonummer som ni registrerar behöver ägas av samma organisationsnummer är registrerat i Billogram. Detta verifierar vi på olika sätt, och vi kontaktar er om vi behöver ytterligare information för att kunna göra detta. 

 

0 av 3 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.