Reskontrajournal

Följ

Din kundreskontrajournal sammanfattar dina utestående fordringar, alltså alla obetalda fakturor, per den sista varje månad. Reskontrajournalen finner du under Bokföring → Bokföringsrapporter. 

Vill du se en uppdaterad reskontrajournal i realtid så hittar du den under Fakturor → Dina fakturor. Där kan du också göra olika filtreringar för att t.ex. kunna se alla obetalda eller förfallna fakturor. 

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.