Överbetalad faktura

Följ

Om din kund har betalt in en för stor summa eller dubbelbetalt en faktura, registrerar systemet automatiskt överbetalningen. Detta syns i tidslinjen på fakturan i Billogram.

Vi korrigerar automatiskt överbetalningen och skickar tillbaka det överskridande beloppet till betalaren antingen via bankgiro-överföring om avsändarens bankuppgifter följt med i transaktionen, eller genom en värdeavi.

I de fall där kontouppgifter saknas i transaktionen skickar Bankgirocentralen ut en värdeavi till de adressuppgifter som kommer från inbetalarens bank. Beloppet fakturan var utställd på kommer alltså att betalas ut till utställaren av fakturan och betalaren kommer att få tillbaka det överbetalade beloppet.

Är beloppet på överbetalningen under 10 SEK så skickas det inte en avi ut per automatik utan då ordnar vi med en återbetalning till konto istället. Läs mer om det här.  

 

03.svg

16 av 18 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.