Påminnelser och dröjsmålsavgifter

  Administratör
  Webbgränssnitt, API

Från och med år 2013 har borgenärer (utställaren av fakturan) rätt att ta ut en avgift på 450 kr vid försenad betalning om gäldenären är näringsidkare eller myndighet. Är kunden en privatperson kan avgiften maximalt uppgå till 60 kr. Avgiften kan endast läggas till en gång per faktura.

Påminnelser
För varje faktura du skapar kan du aktivera att automatiska påminnelser ska skickas ut om din kund är sen med att betala. Under Inställningar på ditt konto kan du ställa in standardinställningar för meddelande på påminnelser, dröjsmålsränta samt hur många påminnelser du vill ska gå ut och när. Det går självklart att gå in manuellt och skicka en påminnelse när fakturan är försenad om man inte vill ha detta automatiserat. Detta gör man under Fler alternativ ➡ Påminnelse.

Dröjsmålsränta
Dröjsmålsränta är en ränta som kan erläggas på fakturor som har förfallit. Dröjsmålsräntan kan läggas på efter förfallodatum men som tidigast 30 dagar efter utställandet av fakturan. Räntan uppdateras varje dag tills fakturan har blivit betald.

Dröjsmålsränta regleras i Räntelagen (1975:635). Om inget annat avtalats uppgår dröjsmålsräntan till 7,5% per år plus gällande referensränta och räntan brukar därför ligga mellan 8-9%. Man kan själv ställa in dröjsmålsräntan, detta kan man göra på fakturan eller under Fakturainställningar. Om du ska ändra räntan, tänk på att den ska följa räntelagen.
Notera att dröjsmålsräntan slutar att appliceras på en faktura som blivit delbetald.

measuring_success_2x__1_.png

Hittar du inte vad du letar efter?

Dagtid så kan du chatta med oss genom att klicka på chattrutan i högra hörnet. Föredrar du en annan kontaktväg så hittar du våra uppgifter här

0 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.