Påminnelser och dröjsmålsavgifter

Följ

Från och med år 2013 har borgenärer (utställaren av fakturan) rätt att ta ut en avgift på 450 kr vid försenad betalning om gäldenären är näringsidkare eller myndighet. Är kunden en privatperson kan avgiften maximalt uppgå till och 60 kr. Avgiften kan endast läggas till en gång per faktura.

Automatiska påminnelser
För varje faktura du skapar kan du aktivera att automatiska påminnelser ska skickas ut om din kund är sen med att betala. Under Inställningar på ditt konto kan du ställa in standardinställningar för meddelande på påminnelser, dröjsmålsränta samt hur många påminnelser du vill ska gå ut.

Dröjsmålsränta
Dröjsmålsränta är en ränta som kan erläggas på fakturor som har förfallit. Dröjsmålsräntan kan läggas på efter förfallodatum men som tidigast 30 dagar efter utställande av fakturan. Räntan uppdateras varje dag tills fakturan har blivit betalad.

Dröjsmålsränta regleras i Räntelagen (1975:635).

 

0 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.