God kundkännedom

Följ

Billogram följer Finansinspektionens regler och lagen om penningtvätt (2009:62) som infördes 2009 för att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Enligt penningtvättslagen är vi skyldiga att ha god kunskap om våra kunder och för att uppfylla kraven ber vi er i samband med registrering på Billogram att lämna information om ert företag. De uppgifter ni lämnar som svar på våra frågor behandlas konfidentiellt och med sekretess.

1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.