Nedskrivning

  Administratör, Assistent
  Webbgränssnitt, API

Befarad kundförlust
Om ni har en faktura där hela, eller delar av, kapitalbeloppet kvarstår och ni inte tror att ni kommer att få betalt så kan ni skriva ned fakturan. 

Funktionen nedskrivning påverkar endast er bokföring och skapar händelser på era bokföringskonton som heter Nedskrivning kundfordringar samt Befarade kundförluster

Att man har skrivit ner en faktura syns enbart för utställaren, kunden ser bara att fakturan är obetald som vanligt. Kunden vet alltså aldrig när utställaren befarar att detta är en kundförlust. Man kan utan problem betala en nedskriven faktura. Fakturan blir då betald precis som vanligt och bokföringen korrigerar nedskrivningen automatiskt.

Konstaterad kundförlust
Det finns i dagsläget ingen funktion i Billogram för att lägga in en konstaterad kundförlust. Det enda sättet att få bort den ur reskontra att kreditera fakturan eller att markera den som kontant betald.

 

Sandbox_2x.png

Kom ihåg: Ni måste manuellt bokföra fakturan som en konstaterad kundförlust.

Hittar du inte vad du letar efter?

Dagtid så kan du chatta med oss genom att klicka på chattrutan i högra hörnet. Föredrar du en annan kontaktväg så hittar du våra uppgifter här

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.