Billograms klientmedelskonto

Följ

Billogram följer lag 1944:181 om redovisningsmedel. Detta innebär att dina kontanta medel hålls avskilda från Billograms egna tillgångar och att i händelse av en eventuell konkurs har du därför separationsrätt till dem, det vill säga du har rätt att få ut dina pengar från konkursboet oavsett belopp. Mer information om klientmedelskonto finner du på Riksgäldens hemsida.

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.