Faktureringsregler

Följ

Billogram är skapat för att göra det smidigt och enkelt för er att fakturera. Vi har tagit hänsyn till Skatteverkets regler kring fakturering och ni behöver endast fylla i den informationen som behövs i Billogram för att skapa och skicka en korrekt faktura.

Ni finner mer information om fakturering och de senast uppdaterade reglerna på Skatteverkets hemsida

 

Fakturanummer

Fakturanummer måste anges på alla fakturor och hålla en obruten serie av nummer, detta för att Skatteverket ska kunna se att alla fakturor har blivit korrekt utställda.

Billogram numrerar er första fakturanummer från 1, om ingenting annat anges. Om ni vill börja på ett specifikt nummer eller vill fortsätta på en tidigare löpnummerserie kan ni ange ett eget startnummer. Detta anger ni under "Fakturavillkor" vid skapandet av första fakturan.

Kreditfakturor har också fakturanummer som följer samma fakturanummerserie.

Till exempel: Om ni krediterar fakturanummer #1001 skapar systemet en kreditfaktura som motsvarar nästkommande faktura-löpnummer #1002. 

Billogram fortsätter automatiskt att räkna från angivet fakturanummer och uppåt. Det är inte möjligt att ändra fakturanummer på redan skapade fakturor i Billogram. 

 

Fakturaavgift

En fakturaavgift är en kostnad som ni kan lägga på fakturor för att täcka exempelvis administration kring fakturahanteringen. Ni bestämmer själva hur stor avgiften är men detta behöver vara avtalat med er kund innan ni ställer ut fakturan.

 

Fakturadatum och förfallodatum

 

Fakturadatum är normalt vara det datum ni skickar fakturan. Förfallodatum kommer ni och er kund överens om.

Fakturadatum och datumet när fakturan skickas till er kund behöver inte vara samma datum om ni kommit överens om annat. Fakturan skickas alltid samtidigt som ni skickar iväg fakturan även om ni satt ett annat fakturadatum, bakåt eller framåt i tiden.

I bokföringen används även det faktiska datumet som fakturan skickades då Billogram bokför med fakturametoden. Mer om detta går att läsa här: Bokföringsmetod

Ni kan ställa in hur många dagar till förfallo ni önskar ha som standard på era fakturor under "Företagsinställningar" -> "Fakturainställningar".

 

 

0 av 2 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.